VINTEREN 2015NYHEDSBREV

United for Menneskerettigheder
REFORMER I DEN COLOMBIANSKE HÆR FÅR ”TROEN PÅ MULIGHEDER TILBAGE”

Ny realitet
Den colombianske hærs tankegang er ændret efter soldaterne læste Historien om menneskerettigheder fra United for Menneskerettigheder.

I mere end 50 år har Colombia været plaget af en væbnet intern konflikt, hvor hæren og paramilitære grupper bekriger oprørske, venstreorienterede guerillaer. I denne blodige konflikt har der været grusomme overtrædelser af menneskerettighederne.

Skandalen med de ”falske positive” (en falsk test der påviser en tilstand, der ikke er til stede) kom i offentlighedens søgelys i 2008. Det bestod af en række mord, hvor medlemmer af militæret udklædte fattige eller psykisk syge civile som oprørere, dræbte dem og derefter præsenterede dem som tab på oprørernes side, for at opnå forfremmelser og andre belønninger med det oppustede antal dræbte.

læs mere >>

VERDENSOMSPÆNDENDE PROGRAM FOR UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHEDER
Fase to » Sikkerhedsstyrker

United for Menneskerettigheder afholdt kurser i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne for mere end 10.000 politikadetter i den centrale indiske delstat Madhya Pradesh, hvilket faldt sammen med fase 2 i FN’s ”Verdensomspændende program for undervisning i menneskerettigheder”.

Den 10. december 2004 ved afslutningen af FN’s tiår for undervisning i menneskerettigheder, fremlagde FN’s Generalforsamling det trefasede ”Verdensomspændende program for undervisning i menneskerettigheder” for at fremme undervisning i menneskerettigheder overalt i samfundet.

Fase Et (2005-09) lagde vægt på gennemførelse af undervisning i menneskerettigheder i grundskolen og gymnasier.

Fase To (2010-14) opfordrede til indføring af undervisning i menneskerettigheder i de videregående uddannelser og i uddannelsen af lærere og pædagoger, embedsmænd, ordensmagten og militæret.

Fase Tre (2015-19) vil fokusere på journalister og andre professionelle mediefolk med vægt på uddannelse i ligestilling og ikke-diskrimination. Programmets mål er at bekæmpe stereotyper og vold, at fremme respekten for forskellighed og at fremme tolerance, interkulturel og inter-religiøs dialog og social integration.

læs mere >>

Menneskerettighederne i aktion
NÅR SYMPATISØRER BLIVER TIL FORTALERE

I den ene ende af spektret er der fuldstændigt ekstreme krænkelser af menneskerettighederne udført af sikkerhedsstyrker i Colombia, og i den anden underviser klasselærere verden over efter læseplanen Gør menneskerettighederne levende fra United for Menneskerettigheder.

”MINE STUDERENDE OPFØRER SIG PÆNERE OG ER MERE INTERESSEREDE I, HVAD DER FOREGÅR OMKRING DEM, OG DE TOLERERER IKKE URETFÆRDIGHEDER.”

Patricia B., professor ved Teknologisk Institut, Mexico
læs mere >>

GLOBAL UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHEDER

United for Menneskerettigheder og dens ungdomsgruppe Unge for Menneskerettigheder er gået i kompagniskab med forskellige organisationer for at udvikle og implementere uddannelses- og træningsprogrammer om menneskerettigheder overalt i verden. For eksempel:


Etiopien Den Etiopiske Menneskerettighedskommission

Cameroun Den Nationale Menneskerettigheds- og Frihedskommission

Mongoliet Mongoliets Nationale Menneskerettighedskommission


DATOER
Opmærksomhed på Menneskerettigheder i 2015

20. februar: Verdensdagen for social retfærdighed

1. marts: International dag for anti-diskrimination

21. marts: FN’s internationale dag mod racisme og diskrimination

6. april: International sportsdag for udvikling og fred

20. juni: Verdensdag for flygtninge

30. juli: Verdensdag mod menneskehandel

21. september: International fredsdag

16. november: International tolerancedag

10. december: FN’s MenneskerettighedsdagMILEPÆLE I MENNESKERETTIGHEDSUNDERVISNING

  • 1995-2004: FN’s tiår for undervisning i menneskerettigheder.

  • 2005-09: Fase 1 af FN’s ”Verdensomspændende program for undervisning i menneskerettigheder” fokuserer på undervisning i menneskerettigheder i grundskolerne og gymnasierne.

  • 2010-14: Fase 2 lægger vægt på undervisning i menneskerettigheder ved de videregående uddannelser og gennem uddannelsesprogrammer for lærere og pædagoger, embedsmænd, politiet og militæret.

  • Februar 2012: FN’s generalforsamling vedtager FN’s erklæring om uddannelse og træning i menneskerettigheder med det formål at ”udvikle en universel kultur med menneskerettigheder, hvor alle kender deres egne rettigheder og pligter med hensyn til andres rettigheder”.
  • Tidligt i 2015: FN’s medlemsstater rapporterer til højkommissæren for menneskerettigheder om deres implementering af fase 2.

  • 2015: Højkommissærens kontor for menneskerettigheder udsender en global rapport til FN’s menneskerettighedsråd.

  • 2015-19: Fase 3 af Verdensprogrammet fokuserer på mediefolk og journalister med vægt på uddannelse i ligestilling og ikke-diskrimination.

VÆR MED TIL AT GØRE MENNESKERETTIGHEDERNE TIL VIRKELIGHED

Gå med i den internationale menneskerettighedsbevægelse ved at blive medlem af United for Menneskerettigheder. UHR hjælper enkeltpersoner, pædagoger, organisationer og statslige organer i alle dele af verden for at øge bevidstheden om Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

DOWNLOAD »
DOWNLOAD